Một số vấn đề chung về "TRƯỜNG HỌC MỚI"

Đăng lúc: Thứ tư - 04/11/2015 15:54 - Người đăng bài viết: Trần Minh Thiết
Bố trí bàn ghế lớp học trong mô hình trường học mới

Bố trí bàn ghế lớp học trong mô hình trường học mới

Từ năm học 2011-2012, Bộ GDĐT triển khai mô hình trường học mới (THM)
                                      MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI  ĐỐI VỚI CẤP THCS
                                                                                             

                                                                                                                         
I.                  Quá trình nghiên cứu và thực nghiệm mô hình THM
Từ năm học 2011-2012, Bộ GDĐT triển khai mô hình trường học mới (THM) đối với cấp tiểu học.
Qua 3 năm triển khai ở cấp tiểu học đã khẳng định THM là một kiểu mô hình nhà trường hiện đại, tiên tiến, phù hợp với mục tiêu đổi mới và đặc điểm của giáo dục Việt Nam.
Năm học 2014-2015 đã có 1447 trường tiểu học trên phạm vi toàn quốc có HS học hết lớp 5 theo mô hình này. Đồng thời Bộ GDĐT chỉ đạo 6 tỉnh triển khai thực nghiệm thành công mô hình ở 48 lớp 6 của 24 trường THCS.
Năm học 2015-2016, có trên 3700 trường tiểu học triển khai áp dụng mô hình; hơn 1600 trường THCS đăng kí tham gia triển khai mô hình trường học mới đối với lớp 6.

                                                                             

II.               Đặc điểm nổi bật của mô hình THM cấp THCS
HĐH của HS được coi là trung tâm của quá trình dạy học.
Tài liệu HDH được thiết kế cho HS hoạt động, học nhóm, tự học; dùng chung cho GV, HS và CMHS.
Môi trường học tập cởi mở, thân thiện, hiệu quả; GV với vai trò là người hướng dẫn học, quan tâm đến sự khác biệt trong việc tiếp thu kiến thức của HS.
Nhà trường thiết lập MLH chặt chẽ với CMHS, cộng đồng.
Đánh giá HS thường xuyên theo quá trình học tập nhằm kiểm tra và hướng dẫn PP học tập có hiệu quả cho HS.
GV có vị trí mới, được bồi dưỡng thường xuyên để nâng cao trình độ tác nghiệp, đáp ứng vai trò là người hướng dẫn, tổ chức hoạt động học tập, giáo dục, đánh giá học sinh và phối hợp với cha mẹ học sinh và cộng đồng.
III.            Chương trình dạy học
1.    Chương trình dạy học:
•      Mô hình THM thực hiện chương trình GDPT hiện hành;
•      Tài liệu HDH  được biên soạn theo CT hiện hành; các bài học được sắp xếp lại theo hướng tích hợp với 8 môn học: Toán, Ngữ Văn, KHTN (VL, HH, SH); KHXH (LS, ĐL); GDCD; Công nghệ, Tin học, HĐGD (AN, MT, TD);
•      Các môn Ngoại ngữ thực hiện theo ĐA 2020.
2.    Phương thức dạy học:
•      Học sinh được hướng dẫn học tích cực, tự lực, sáng tạo theo tài liệu HDH (tài liệu 3 trong 1: HS, GV, CMHS);
•      Hoạt động học của học sinh được thực hiện trên lớp, ngoài lớp, ở nhà và cộng đồng;
•      Huy động sự tham gia của gia đình và cộng đồng trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh.
                 
                                                                               

IV.            Cấu trúc tài liệu Hướng dẫn học (1/4)
1.    Hoạt động khởi động
•      Mục đích: tạo tình huống/vấn đề học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập.
•      Nội dung: Nhiệm vụ HT trong HĐ "Khởi động" cần đảm bảo rằng HS không thể giải quyết trọn vẹn với KT-KN cũ mà cần phải học thêm KT-KN mới trong các HĐ "Hình thành kiến thức" và "Luyện tập" để hoàn thiện.
2.    Hoạt động hình thành kiến thức
•      Mục đích: trang bị cho HS những KT mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập nêu ra ở HĐ Khởi động.
•      Nội dung: Nhiệm vụ HT nhằm giúp cho HS tự lực chiếm lĩnh KT thông qua: đọc; nghe; quan sát; thực hành; thí nghiệm...
3.    Hoạt động luyện tập
•      Mục đích: giúp HS hoàn thiện KT vừa chiếm lĩnh được.
•      Nội dung: Nhiệm vụ HT nhằm rèn luyện KN áp dụng KT mới để giải quyết các tình huống/vấn đề trong học tập.
4.    Hoạt động vận dụng
•      Mục đích: giúp HS vận dụng được các KT-KN trong cuộc sống, tương tự tình huống/vấn đề đã học.
•      Nội dung: Nhiệm vụ HT yêu cầu HS phát hiện các tình huống thực tiễn và vận dụng KT-KN đã học để giải quyết.
5.    Hoạt động tìm tòi mở rộng
•      Mục đích: giúp HS tìm tòi, mở rộng thêm những gì đã được học, dần hình thành nhu cầu học tập suốt đời.
•      Nội dung: Nhiệm vụ HT yêu cầu HS tự tìm tòi, mở rộng thêm ND bài học; đây là những HĐ mang tính nghiên cứu, sáng tạo, cần sự giúp đỡ của GĐ, cộng đồng.
     Lưu ý:
•      HĐ "Vận dụng" và "Tìm tòi, mở rộng" là các HĐ giao cho HS thực hiện ở ngoài lớp học, GV không tổ chức dạy học hoàn toàn trên lớp. Vì vậy ND các HĐ này trong tài liệu HDH chỉ là những yêu cầu, định hướng và gợi ý về PP thực hiện, mô tả sản phẩm học tập phải hoàn thành,... để HS tự phát hiện, lựa chọn tình huống thực tiễn nhằm vận dụng KT-KN đã học được trong bài học; tìm tòi mở rộng thêm theo sở thích, sở trường, hứng thú của mình.
•      HĐ "Vận dụng" và "Tìm tòi, mở rộng" có bản chất là HĐ trải nghiệm của HS, có thể được thực hiện trong phòng thí nghiệm ở trường, tại viện bảo tàng, các địa danh lịch sử văn hóa hoặc tìm hiểu và giải quyết các tình huống thường gặp trong cuộc sống hàng ngày, ở nhà và cộng đồng.
V. Tổ chức lớp học (1/3)
1.    Hội đồng tự quản học sinh
•      Do học sinh bầu ra theo tinh thần dân chủ;
•      Hội đồng có thể thay đổi luân phiên để HS trải nghiệm

1
 
2.    Một số hoạt động của Hội đồng tự quản học sinh
a) Tổ chức cho HS tham gia các hoạt động quản lí lớp học
-         Hỗ trợ giáo viên chủ nhiệm về quản lí lớp học;
-         Quản lí các hoạt động vui chơi;
-         Tổ chức các hoạt động nhóm;
-         Tự tổ chức các hoạt động giáo dục;
-         Truyền đạt ý kiến phản ánh của học sinh trong lớp.
b) Tổ chức xây dựng, quản lí sử dụng và phát triển góc học tập, góc thư viện, góc cộng đồng, bản đồ cộng đồng
c) Xây dựng nội quy nhà trường
-         Các lớp có thể tổ chức thảo luận trong lớp;
-         Cử đại diện dự buổi họp chung toàn trường để thảo luận, xây dựng nội quy của trường.
3.    Không gian lớp học
Trong các lớp học cần bố trí một số không gian và tài liệu được giáo viên và Hội đồng tự quản học sinh sử dụng hàng ngày/tuần/tháng để phục vụ quá trình học tập tại lớp và tạo ra các hoạt động hỗ trợ cho việc học tập và các sinh hoạt tập thể khác như:
•      Góc học tập;
•      Góc sáng tạo;
•      Góc thư viện;
•      Góc cộng đồng;
•      Hòm thư “nhịp cầu bè bạn”;
•      Hòm thư “điều em muốn nói”;
•      Sổ đối nội, đối ngoại;
•      Nhật kí cha mẹ học sinh;…
V.               Một số lưu ý
1.    Số học sinh/lớp và số buổi học/ngày
•      Số lượng HS/lớp thực hiện theo quy định hiện hành; khuyến khích giảm sĩ số HS/lớp nếu có điều kiện.
•      Chương trình được thiết kế học 1 buổi/ngày; khuyến khích các trường dạy hơn 6 buổi/tuần (vận dụng Công văn số 7291)  bằng các biện pháp tăng cường tổ chức các HĐ trải nghiệm sang tạo ngoài lớp học.
2.    Bố trí giáo viên giảng dạy
•      Việc phân công GV chủ nhiệm lớp và GV bộ môn được thực hiện theo quy định hiện hành.
•      Trong thời gian trước mắt, việc dạy học các chủ đề thuộc phân môn trong các môn học tích hợp (Vật lí, Hóa học, Sinh học trong môn KHTN; Lịch sử, Địa lý trong môn KHXH; Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục trong môn HĐGD) do GV bộ môn hiện nay đảm nhận; khuyến khích GV dạy liên môn.
VI.            Đánh giá trong quá trình dạy học
      Theo dõi, kiểm tra quá trình và từng kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS/nhóm HS theo tiến trình dạy học
          Nếu có nhận xét đặc biệt, GV ghi vào phiếu, vở, SP học tập
         Đánh giá sự hình thành và phát triển PC, NL của HS
         Khuyến khích và hướng dẫn HS tự đánh giá và tham gia nhận xét lẫn nhau
         HS tham gia nhận xét, góp ý bạn, nhóm bạn ngay trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ HT môn học/HĐGD.
        CMHS được khuyến khích phối hợp với GV, nhà trường động viên, giúp đỡ HS học tập, rèn luyện.
        X. Trách nhiệm của trường THCS
      .  Triển khai, đôn đốc, kiểm tra GV và các tổ chuyên môn. Phê duyệt KHGD của tổ, nhóm chuyên môn; xây dựng KHGD năm học, trình phòng GDĐT phê duyệt.
      . Thường xuyên chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn tổ chức SHCM thông qua hoạt động NCBH, điều chỉnh tài liệu khi thấy cần thiết.
     . Tạo điều kiện về thời gian, CSVC, TBDH cho các tổ, nhóm chuyên môn và GV để triển khai công việc.
•      Tổ chức SHCM chung các trường tham gia mô hình THM, thảo luận, rút kinh nghiệm về việc thực hiện các bài học và HĐGD, về KTĐG trong quá trình dạy học; tham gia “Trường học kết nối”.
•      Xây dựng cơ chế động viên GV tự làm TBDH; tăng cường công tác XHHGD; có các biện pháp để tăng cường sự tham gia của CMHS vào các HĐGD của nhà trường.
•      Tổ chức cho CBQL và GV tham gia góp ý các loại tài liệu của mô hình THM và phản ánh kịp thời về phòng GDĐT.

     Hỗ trợ từ phía Bộ GDĐT
@ Tổ chức các hội thảo, tập huấn, tổ chức diễn đàn  về mô hình THM
     Tư vấn, hỗ trợ kịp thời nguồn tư liệu; tạo diễn đàn trao đổi qua mạng tại website:
                        http://truonghocketnoi.edu.vn
 
 
 
 
Tác giả bài viết: Trần Minh Thiết
Nguồn tin: Sưu tầm từ nguồn tin Dự án Trường học mới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 21 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết