Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015.

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015.

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015. Xin giới thiệu đến bạn đọc toàn văn nội dung Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015.

Xem tiếp...

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015.

Đăng lúc: 16-05-2016 02:59:48 PM - Đã xem: 117 - Phản hồi: 0

Toàn dân hăng hái tham gia Bầu cử Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015. Xin giới thiệu đến bạn đọc toàn văn nội dung Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015.

Hội thi "Từ làm đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu sẵn có của địa phương" cấp huyện năm học 2015-2016

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015-2016, các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày 30/3/2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo Minh Hóa Khai mạc Hội thi "Tự làm đồ dùng đồ chơi từ nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương" cấp huyện năm học 2015-2016.

Đồng chí Nguyễn Văn Thạch Phó chủ tịch LĐ LĐ tỉnh Quảng Bình Trao thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn tròng nữa nhiệm kỳ 2012-2017

Ngày 19 tháng 1 năm 2016 Liên đoàn Lao động huyện Minh Hóa tổ chức hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn và triển khai nhiệm vụ hoạt động năm 2016.

hoa mai trắng

Đăng lúc: 25-04-2015 04:02:03 PM - Đã xem: 1183 - Phản hồi: 0

hoa mai trắng

Loài hoa mai quý hiếm

Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Đăng lúc: 29-09-2015 03:50:15 PM - Đã xem: 955 - Phản hồi: 0

Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Phụ nữ Việt Nam phấn đấu, rèn luyện, xây dựng thành người phụ nữ “có lòng yêu nước; có sức khoẻ; có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp; năng động, sáng tạo; có lối sống văn hoá và lòng nhân hậu”